Współpracownicy z Zakładu Metod Obliczeniowych w Projektowaniu Budowlanym  
  
dr Jacek Barański

urodzony dn.: 10. 05. 1970r. w Wałbrzychu.
dr Piotr Berkowski

urodzony dn. 11. 02. 1957r. we Wrocławiu. Rozprawa doktorska pt.: "Optymalizacja kratownic stalowych z uwzględnieniem w analizie statycznej geometrycznej nieliniowości". promotor: prof. J. M. Sieczkowski, obrona dn.: 19. 02. 1986r. Uprawnienia budowlane, rzeczoznawca PZiTB.
dr Jacek Boroń

urodzony dn. 27. 11. 1957r. we Wrocławiu. Rozprawa doktorska pt.: "Optymalizacja dyskretna kratownic stalowych z zastosowaniem wektorowej postaci kryterium wyboru i uwzględnieniem geometrycznej nieliniowości", promotor: prof. J. M. Sieczkowski, obrona dn.: 6. 01. 1988r. Uprawnienia budowlane.
dr Grzegorz Dmochowski

urodzony dn. 6. 04. 1958r. we Wrocławiu. Rozprawa doktorska pt.: "Analiza deformacji i napięć w zarysowanych płytach żelbetowych", promotor: prof. A. Borcz, obrona dn.: 6. 02. 1992r. Uprawnienia budowlane i konserwatorskie.
dr Andrzej Janczura

urodzony dn.: 21. 10. 1953r. w Opolu. Rozprawa doktorska pt.: "Optymalizacja wybranego typu konstrukcji ramowych z wykorzystaniem metody sieciowej", promotor: prof. J. M. Sieczkowski, obrona dn.: 11. 05. 1992r.
dr Zbigniew Marcinkowski

urodzony dn.: 3.10. 1937r. w Kolonii Jazłowieckiej. Rozprawa doktorska pt.: "Badania naporu cementu w silosie cylindrycznym w skali naturalnej", promotor: prof. A. Borcz, obrona dn.: 30. 06. 1975r. Uprawnienia budowlane.
dr Przemysław Siwiec

urodzony dn.: 4.03.1960r. we Wrocławiu. Rozprawa doktorska pt.: "Nieliniowa analiza statyczno-wytrzymałościowa żelbetowych chłodni kominowych", promotor: prof. J. Sieczkowski, obrona dn. 11.07.2001r.
dr Jerzy Szołomicki

urodzony dn. 27. 08. 1968r. we Wrocławiu. Rozprawa doktorska pt.: "Analiza statyczno - wytrzymałościowa i modelowanie komputerowe konstrukcji murowych", promotor: prof. J. M. Sieczkowski, obrona dn.: 22. 10.1997r. Uprawnienia budowlane.
dr Aleksander Trochanowski

urodzony dn. 1.01.1955r. Rozprawa doktorska pt.: "Analiza stanu napięcia w zarysowanym silosie żelbetowym na cement", promotor: prof. A. Borcz, obrona dn.: 7. 07. 1983r. Uprawnienia budowlane.


Strona główna    Naukowe    Wspomnienia    Jubileusz   © Krystyna Czemplik